My Image
Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

De stichting bestaat uit een bestuur en telt diverse commissies.
Het bestuur bestaat uit zeven en ten hoogste negen personen, waarvan drie personen voorgedragen door het kerkbestuur van de parochie Heilige Hubertus, pastoor, een persoon vanuit de vrienden en overige bestuursleden op persoonlijke titel.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren een vijftal commissies:

1

Commissie
Vrienden

Zij verzorgen INFOrmeel , een informatieblad dat 4 maal per jaar verschijnt en organiseren allerlei acties voor vrienden en bekenden.

2

Commissie
Rondleidingen

Op verzoek worden er rondleidingen verzorgd voor groepen, scholen en andere belangstellenden.

3

Commissie
Exposities

Onder bezielende leiding van pastoor worden jaarlijks exposities opgezet, zoals van kruizen, kerststallen en beelden. Door de herinrichting ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Bovendien wordt er samenwerking gezocht met de musea in Beek.

4

Commissie
Concerten

Reeds enkele jaren wordt er jaarlijks een kunstconcert georganiseerd.
Het doel is muziek en kunst met elkaar te verweven in onze kunstvolle kerk.

5

Commissie
PR en Subsidies

Nieuwsverspreiding geschiedt via OOS NUUTS naar de dorpsgenoten en INFOrmeel naar de vrienden. Kranten en andere media worden gebruikt om onze activiteiten bekendheid te geven.
Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke pr-groep voor parochie en kunstcentrum.

My Image
Stacks Image 450

Contact

Sint Hubertus Kunstcentrum
Hubertusstraat 59
6191 PB Beek (L)


Correspondentieadres:
Grootgenhouterstraat 40
6191 NT Genhout (Beek-L)

secretaris@sinthubertuskunstcentrum.nl
0031 (0)6-20660447

  • Stel hier uw vraag
    Ik accepteer uw Privacyverklaring.

Wij maken gebruik van cookies om u een betere website te presenteren. Lees meer over ons cookie gebruik in onze privacyverklaring.